image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Bilgi ve Belge Yönetimi alanında makale kabulüne başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık dönemi olmak üzere yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanan, ulusal, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergide, disiplinlerarası bir yaklaşımla Bilgi ve Belge Yönetimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Mütercimlik ve Tercümanlık, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayınlanmaktadır. Makale kabulü yalnızca "DergiPark" arayüzünden yürütülmektedir.
Makale göndermek isteyen araştırmacılar https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd adresinden dergiye ulaşabilirler.

Saygılarımızla

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Editör Kurulu