image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, her türlü bilgi ve belgenin toplandığı, düzenlendiği ve erişime sunulduğu kütüphane, bilgi-belge merkezleri, müze, arşiv gibi kurum/kuruluşlarda çalışabilecek yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, bilgi sistemlerini tasarlama, bilgiyi yönetme ve işletme niteliklerini taşıyan, yaratıcı, yenilikçi, alanında donanımlı ve öncü olabilecek insan kaynağını yetiştirmektir.


Vizyonumuz,
bilgi ve belge yönetimi alanında çalışmayı tercih edenler için bölümümüz, sürekli gelişmeye odaklı, paylaşımcı, gerçekleştirdiği araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda kabul gören, alanında öncü, bulunduğu bölgeye, topluma ve ekonomiye katkı sağlamayı, alana bilgi profesyoneli kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısını benimsemektedir.