image/svg+xml
image/svg+xml

“Kütüphane-i Umumi-i Osmani’den Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’ne”

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Türkiye’nin en önemli kültür kurumlarından ve kütüphanelerinden birisi olan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’nin tarihsel gelişimi ve hizmetlerinin anlatıldığı “Kütüphane-i Umumi-i Osmani’den Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’ne” başlıklı çevrimiçi konferan.

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü sayın Salih ŞAHİN’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, 10 Mart 2021 Çarşamba günü, 
saat 17:00’de gerçekleştirilmiştir.


Etkinlik kaydı: 


https://www.youtube.com/watch?v=CCSPfKuf66M
  • Bilgi Merkezleri dersinde konuğumuz MEF Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu, Kütüphaneci Bahar Biçen Aras'tı.

  • 57. Kütüphane Haftası boyunca öğrencilerimiz bulundukları şehirlerdeki kütüphaneleri ziyaret ettiler.

  • Osmanlı Kültür Mirasının Kütüphanelerdeki Yansıması: Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi

  • "Bilgi Merkezleri" dersinde Okul Kütüphanecisi Filiz Yüksel İleri 'yi misafir ettik.

  • TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI

  • BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN 57. KÜTÜPHANE HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  • Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay " Türkiye ve Bulgaristan Ortak Kültür Mirası Olarak Kütüphaneler" başlıklı konferansa katıldı.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı"  başlıklı çevrimiçi etkinlik gerçekleşti.

  • “Kütüphane-i Umumi-i Osmani’den Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne” Başlıklı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

  • Bu haftaki "Bilgi Merkezleri" dersine Milli Kütüphane'den Kütüphaneci Meral Arıkan katıldı.