image/svg+xml
image/svg+xml

TKD'nin paydaş olduğu etkinliğe bölüm öğrencilerimiz katılmıştır.

T.C. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu'nun ortak projesi çerçevesinde 20 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin de paydaş olduğu "Sivil Toplum Kuruluşları Online Sosyal Medya Eğitimi Alıyor" başlıklı eğitime Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri de katılmıştır. Organizasyon için, Türk Kütüphaneciler Derneği'ne ve bölümümüz Öğr. Görevlisi Can UZUN'a teşekkür ederiz.

  • Bilgi Merkezleri dersinde konuğumuz MEF Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu, Kütüphaneci Bahar Biçen Aras'tı.

  • 57. Kütüphane Haftası boyunca öğrencilerimiz bulundukları şehirlerdeki kütüphaneleri ziyaret ettiler.

  • Osmanlı Kültür Mirasının Kütüphanelerdeki Yansıması: Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi

  • "Bilgi Merkezleri" dersinde Okul Kütüphanecisi Filiz Yüksel İleri 'yi misafir ettik.

  • TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI

  • BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN 57. KÜTÜPHANE HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  • Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay " Türkiye ve Bulgaristan Ortak Kültür Mirası Olarak Kütüphaneler" başlıklı konferansa katıldı.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı"  başlıklı çevrimiçi etkinlik gerçekleşti.

  • “Kütüphane-i Umumi-i Osmani’den Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne” Başlıklı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

  • Bu haftaki "Bilgi Merkezleri" dersine Milli Kütüphane'den Kütüphaneci Meral Arıkan katıldı.