image/svg+xml
image/svg+xml

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI

Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bölümümüz işbirliğiyle “Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları” Başlıklı çevrimiçi konferans 02 Nisan 2021 Cuma günü, saat 16:00’da gerçekleştirildi.

Bölümümüz Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlik, Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı YAZICI’nın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, Bu etkinliğin, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile gelecekte yapılacak etkin işbirlikleri için bir temel olacağını vurguladı.
Açılış Konuşmasının ardından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Belge Bilgi Yöneticisi Selvi Başak ÖZTÜRK, Vakfın tarihi, yapısı ve hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öztürk yaptığı konuşmada Vakıf bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’nin koleksiyonu ve hizmetleri hakkında da önemli bilgiler ile 10-11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyumun da bilgisini aktardı.

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğin kaydına Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube sayfasından erişebilirsiniz. https://youtube.com/playlist?list=PLI4idntJ2G6OVnq0VVjBarSuj9B1hxNAt
  • Bölüm başkanımız Üniversitemizin BARÇEV Kulübü tarafından davet edildiği etkinlikte Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı konusunda çevrimiçi konferans verdi.

  • “Milletin Kütüphanesi” adlı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

  • Bilgi Merkezleri dersinde konuğumuz MEF Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu, Kütüphaneci Bahar Biçen Aras'tı.

  • 57. Kütüphane Haftası boyunca öğrencilerimiz bulundukları şehirlerdeki kütüphaneleri ziyaret ettiler.

  • Osmanlı Kültür Mirasının Kütüphanelerdeki Yansıması: Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi

  • "Bilgi Merkezleri" dersinde Okul Kütüphanecisi Filiz Yüksel İleri 'yi misafir ettik.

  • TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KADIN KONULU KÜTÜPHANESİ’NİN ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI

  • BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN 57. KÜTÜPHANE HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  • Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay " Türkiye ve Bulgaristan Ortak Kültür Mirası Olarak Kütüphaneler" başlıklı konferansa katıldı.

  • "Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı"  başlıklı çevrimiçi etkinlik gerçekleşti.